You are not logged in.

Dear visitor, welcome to MUT İLÇEMİZ NET. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

  • "ahmetyesildag" is male
  • "ahmetyesildag" started this thread

Posts: 12

Location: Erzurum

Occupation: hukukçu

  • Send private message

1

Thursday, December 22nd 2011, 5:19pm

İsim Değiştirme Davası
İsim Değiştirme Davası


İsim değişikliği yapabilmek için aşağıda sayılan koşulların gerçekleşmesi gereklidir.


a. Haklı Bir Sebebin Varlığı

Medeni Kanunumuzda , isim değişikliği yapabilmek için “haklı bir sebep” olmasından bahsedilmiş, fakat haklı sebebin neler olacağına dair takdir yetkisini tamamen Hakim takdirine bırakılmıştır. İsim değişikliği için haklı sebepler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
Milli kültüre, örf ve adetlere uygun olmayan, Gülünç ve çirkin anlamları olan Kişisel ilişkilerde veya meslek ve sanatın icrasında yanlış anlamalar doğurabilecek anlamlarda isimlere sahip olunması haklı sebep teşkil edecektir.

b. İsim Değiştirilmesi Talebi

Medeni Kanun ve Nüfus Kanunu’na göre isim değiştirilmesini talep edebilecek olan , kişi isim sahibi olan kişidir. Fakat bazı istisnai durumlarda (suç, askerlik, idari ve mali mükellefiyetler durumunda) ilgili devlet makamının talebi üzerine Cumhuriyet Savcısı da isim değişikliği talebinde bulunabilir. Bu duruma istisna olarak evli kadının evlilik devam ettiği müddetçe soyadı değişikliği davası açamayacağı gösterilebilir.

c. İsim Değişikliğine İlişkin Mahkeme Kararı ve Bu Kararın Neticeleri

İsim değiştirmeye ilişkin dava , isim değişikliği yapmak isteyen kişinin ikametgahındaki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılacaktır. İsim değiştirme davasında Cumhuriyet Savcısı , Nüfus Müdürü veya Nüfus Memuru da hazır bulunacaktır.

İsim değişikliği davası neticesi verilecek karar, kişinin şahsi durumunu etkilemez. Örnek vermek gerekirse, isim değişikliği ile kişinin cinsiyeti, medeni hali değişmez. İsmin değişmesi sadece kişinin o zamana değin kullandığı adının değişmesi sonucunu doğuracaktır. İsim değişikliğine dair karar, nüfus sicil memurluğuna bildirilecek, aynı zamanda yerel bir gazetede ilan edilecektir.

Kocanın soyadının değişmesi neticesinde, karısının ve evlilik birliği içerisinde doğan çocukların, reşit olmayan evlatlığın da soyadları otomatik olarak değişecektir.

d. İsim Değişikliğine İtiraz

İsim değişikliği nedeniyle zarara uğrayan kişiler, isim değişikliğini öğrendiği andan itibaren 1 yıl içerisinde , isim değiştirme kararının kaldırılmasını talep edebilecektir.

Counter:

Hits today: 4,709 | Hits yesterday: 11,397 | Hits record: 32,785 | Hits total: 6,784,339 | Clicks today: 21,856 | Clicks yesterday: 38,335 | Clicks total: 97,621,617 | Counter age (days): 1,916.82 | Counts since: Jul 27th 2011, 11:39pm
Rate this thread
istatistikler

 

Web Stats