Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: MUT İLÇEMİZ NET. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

  • »Nihat MUSTUL« ist männlich
  • »Nihat MUSTUL« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 637

Wohnort: Mut

Beruf: Emekli Öğretmen, Yazar

  • Nachricht senden

1

Freitag, 16. März 2018, 01:08

Dilim, Dilim Dilim Dilinsin!

DİLİM, DİLİM DİLİM DİLİNSİN!


Ulusal birliğimizin en temel taşlarından birisi de dilimizdir. Dil hepimizin anlaşma aracıdır. Düşüncelerimizi, duygularımızı dille anlatırız. Dil varsıllığımız anlatım varsıllığımızı getirir. Yalnızca sözcük sayısının çokluğu değil, terim ve deyimlerin de çokluğudur dil varsıllığı. Ve de bunların en geniş şekilde kullanılması ve geliştirilmesidir. Ve yine 50100 sözcük kullananla, bunun on katı yirmi katı sözcük kullananlar arasındaki farktır.
Bilindiği gibi Dil Devrimi 1932'de başladı. Atatürk Türk Dil Kurumu'nu kurdu. Amaç, hem dilimizi yabancı dillerin (başta Arapça ve Farsçanın) boyunduruğundan kurtarmak, hem de geliştirmekti.
Bu süreç 1950'ye kadar geldi. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle de kırılma noktası ve karşı süreç başladı.
Harf ve Dil Devrimine karşı çıkanlar aslında 1924'de de, 1932'de de vardı. Bu karşı çıkışın en gerçek nedeniyse, yeni harflerin ve yeni dilin “eskiyle bağları kestiği” değil, dinle bağları kestiğiydi.
Karşı devrim süreci sürdü.
Zaman zaman yayımlanan genelgelerle Türkçe sözcükler yasaklandı.
Türkçe sözcük toplatıldı.
Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu kapatıldı.
Yani Türkiye, dünyada kendi dilinin sözcüğünü toplatan, kendi dilinin sözcüklerini yasaklayan tek ülke oldu.
Atatürk devrimci bir kişiydi. Çağdaş bir Türkiye için toplumsal gelişimin önündeki en büyük engelleri kaldırdı. Bütün bunlara da Atatürk Devrimleri denildi.
12 Eylül'de yasaklanan ilginç sözcüklerden birisi de bu devrim sözcüğüdür. Yerine okunması, yazılması ve söylenmesi zor olan 'inkılâp' sözcüğü dayatıldı, zorla ders kitaplarına, okullara, üniversitelere… sokuldu. Şimdi öğretmenlerimizin de, öğrencilerimizin de dilinde, ne acı ki, devrim yerine 'inkılâp' vardır. Ama bütün bunlar onların suçu değildir.(Bir yere kadar)
Ne yazık ki dilimizdeki kirlenme ve önündeki gelişememe engeli sürmektedir. Oysa Türkçemiz geliştirilmeye en açık dillerden birisidir. Arapça sözcükler yeniden hortlatılmaktadır. Çocuklarımız, televizyonlarımız ve işyerlerimizin adları küresel çarpık dil dayatmasının saldırısı altındadırlar. Devlet kurumlarındaki sayısız söz sahipleri Dil Devrimine karşı olan insanlarla doldurulmuştur.
Geçenlerde bir ilköğretim okuluna gittim. Koridorun (Türkçesi geçenek) tavanında, merdivene doğru asılmış ışıklı bir tabela (Türkçesi yok) gördüm. Kendimi bir anda okulda değil de, metro (!) gibi bir yerde hissettim. Tabelada merdivene doğru ışıklı bir ok, ışıklı bir çocuk ve EXİT diye bir yazı vardı. Yazının anlamını orada bulunan bir öğrenciye sordum. “Koşmayacakmışız” dedi. Bir öğretmene sordum. “Valla ben de bilmiyorum” dedi. Dilimizin yüzkarası bu. Hem de bir okulumuzda. Bunu oraya taktırandan Türkçemiz adına ne beklenir ki?!
Çıkış yerine 'exit' dersem, dilim, dilim dilim dilinsin!
Belli ki işimiz zor.
Öyleyse bu konuda hepimize sorumluluklar düşüyor.
İşte kişi kişi hepimize düşen görev, günlük yaşamımızda öz Türkçe sözcükler kullanmaya özenmeliyiz; örneğin 'kelime' yenine sözcük, 'okey' yerine evet, 'inkılâp'' yerine devrim, 'alaka' yerine ilgi, 'imkân' yerine olanak… demeliyiz.
Ama hepimize düşen asıl bir görev de, Milli Eğitim Bakanlığını yüz kazan suyla, yüz kalıp sabunla, güzelce yıkamalıyız.
Çünkü dilimizi yitirirsek kimliğimizi de yitiririz.
Çünkü yurtsever olmanın gerçek bir yolu da, dil bayrağımız Türkçeyi, dil ülkemizde dalgalandırmaktır.
mutilcemiz_logo

mutilcemiz


Ähnliche Themen

Counter:

Hits heute: 652 | Hits gestern: 5 025 | Hits Tagesrekord: 32 785 | Hits gesamt: 10 645 078 | Klicks heute: 3 075 | Klicks gestern: 33 863 | Klicks gesamt: 115 077 000 | Alter (in Tagen): 2 496,14 | Gezählt seit: 27. Juli 2011, 23:39
Thema bewerten
istatistikler

 

Web Stats