You are not logged in.

Dear visitor, welcome to MUT İLÇEMİZ NET. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

  • "mutilcesi.net" is female
  • "mutilcesi.net" started this thread

Posts: 4,871

Location: Mut

Occupation: Editör

  • Send private message

1

Thursday, October 9th 2008, 12:55pm

Gelin Alma

Tıraştan sonra damat ve sağdıcın dışındakiler topluca kız evine gider. Kız hazırlanırken oğlan evinden gelenler eğlenmeye devam ederler. Kız hazırlandıktan sonra babası veya baba yerine geçen en yakın büyüğü gelinin beline kırmızı bir kuşak bağlar. Bu kuşak besmele çekilerek üç kere bağlanır gibi yapıp bırakılır, sonuncusunda ise bağlanır.

Gelin, baba evinden çıkarken, "Cezayir" adı verilen bir parça çalınır. Cezayir adlı sözsüz çalınan bu parça 70 - 75 yıl öncesi yörenin kültürüne girmiştir. Trablusgarp, Cezayir gibi ülkelere günlerce yürüyerek giden, savaşta şehit düşen, evine bir daha dönemeyenlerin anısına yapılan bu müzik, baba evinden çıkan kızın da bir daha baba evine dönemeyeceğini ve ölene kadar kocasının evinde kalacağını hatırlatmak için çalınır. Oğlan evinden gelen yengelerle, kardeşleri tarafından ata bindirilen gelinin atı kayınbaba tarafından çekilir. Günümüzde ise atın yerini arabalar aldığından arabalar süslenir, gelin almaya gelen tüm arabalara kız evi tarafından, havlu, mendil veya yazma bağlanır. Kız evi naz, feryat, figan evidir. Gelin evden çıkmadan kız anası veya babası bu üzüntülerini dile getirecek ağıtlar söylerler.
Erkek evine gelindiğinde evin damından damat ve sağdıç tarafından üzüm, leblebi, şeker ve bozuk para atılır. Bu "sizinde bahtınız açık olsun, umarım benim gibi hayırlar sizide bulur" demektir.

Gelin, oğlanın evinin önüne geldiğinde isterse attan inmez "inmelik" isteyebilir. Kayınbabası geline bazı hediyeler bağışladıktan sonra gelin attan iner. Gelin attan indikten sonra çalgı susar ve bir daha çalmaz.

Geline kapının eşiğinde içi su dolu helke teptirilir. Helkedeki su bolluk, bereket sembolüdür. Yine kapıda, kayınvalide tarafından geline eşiğe bir çivi çaktırılır. Bu ise evine bağlı olsun anlamında yaptırılır. Gelin de beraberinde getirdiği bal ve pekmeze parmağını batırarak kayınvalidesinin eteğine veya kapı üzerine (ilişkilerin tatlı olması dileğiyle) bal veya pekmez sürer. Daha sonra gelin eve damatla birlikte girer.

Günün akşamında, gelin ve bayan sağdıç bir odada, damat ve erkek sağdıç bir odadadır. İlk gecenin mahremiyetine binaen, bu tecrübeyi daha önce yaşamış, gelin ve damadın sırlarını ömür boyu taşıyabilecek ve evli olan sağdıçlar çiftin korkularını yenmelerine yardımcı olacak şekilde konuşurlar. Daha sonra bayan sağdıç odadan çıkar ve damat gelinin yanına gelir. Damat, gelinin yüzünü açmadan yüz görümlüğü olarak ona bir hediye verir.

Sosyal yapıdaki süratli değişme ve ekonomik şartlar her alanda olduğu gibi düğün geleneğini de büyük çapta etkilemiş, artık eski düğün adetlerinden izler görmek olanaksız hale gelmiştir.

Counter:

Hits today: 7,294 | Hits yesterday: 7,260 | Hits record: 32,785 | Hits total: 6,757,934 | Clicks today: 88,705 | Clicks yesterday: 26,757 | Clicks total: 97,488,488 | Counter age (days): 1,912.79 | Counts since: Jul 27th 2011, 11:39pm
Rate this thread
istatistikler

 

Web Stats